Özel Okul ve Kurs Açma Danışmanlık Süreç ve Fiyatlandırma

Bina Uygunluğunun Tespiti

İnceleme ve Tespit
Bina İyileştirme
Tadilat
Onarım

Evrak Hazırlama ve Başvuru

Adli Sicil Beyanı Temini
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Ana Sözleşme
Kurucu Yetki Belgesi
Bina Sağlamlık Raporu Temini
Bina Çevresinin Sağlık Raporu
Yerleşim Planı Çizimi
Öğretim Programı CD’si
Tapu Senedi Örneği
Staj Protokolü
Harç Belgesi

Süreç Yürütme ve Takip

Prosedür ve Uygulama
Belgelerin Temini
Başvuru ve Takip
Süreç Yürütme

Açılış Sonrası Destek

Personel Atama
Program İlavesi ve İptal
Kurucu Değişikliği
Devir ve Nakil İşlemleri
Evrak Takip Sertifikasyon
MEB Denetimine Hazırlık
Kurum Kapatma
Personel Eğitimi
Marka Danışmanlığı
Dijital Pazarlama