Özel Öğrenci Yurtları Kurucu-Kurucu Temsilcisi Değişiklik İşlemleri

Yurt müdürlüğüne görevlendirme; yurt sahibinin veya kurucu temsilcisinin müracaatı, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valiliğin onayı ile gerçekleşir. Kurucu ya da kurucu temsilcisi değişiklik işlemleri sonuçlandırılmadıkça yurdun işleyişi askıda olacaktır. Bu nedenle kurucu değişikliğini sağlamak için gerekleri uygulamanız önemlidir.

MEB Danışmanlık ve Rehberlik

 • Kurum açılış işlemleri
 • Kapatma, devir, nakil ve kurucu değişikliği
 • Binanın uygun olup olmadığının tespiti
 • Binanın uygun hale getirilmesi için yapılacak iyileştirme, tadilat ve onarım planlaması
 • Kat yerleşim planı hazırlanması ve kontenjan tespiti
 • Kurum binası için gerekli raporların çıkartılması
 • Kurum açıldıktan sonra işleyişe yönelik yönlendirme ve danışmanlık
 • MEB tarafından yapılan rutin denetimlere hazırlık
 • Güncel mevzuat bilgilendirmesi
 • Personel atama işlemleri
 • Evrak takip ve öğrenci kayıt işlemleri
 • Öğrenci sertifikasyon
 • Kurum personel eğitimi
özel öğrenci yurtları kurucu değişiklik işlemleri

Başvuru Dosyanın Hazırlanması

Başvuru sürecinde gerekli olan dilekçe, evrak ve belgelerin MEB Özel Öğretim Kurumları Yönerge ve Yönetmeliklerine uygun şekilde hazırlanması, tüm resmi prosedürlerin uygulanması, kurumun bağlı olduğu ilçe milli eğitime müracaat edilmesi.

Süreç Takip

Başvuru sürecinde karşılaşılan eksiklerin ve problemlerin giderilmesi, başvurunun takibi ve onay alınması ile sizi yüksek maliyetlerden ve zaman kaybından kurtaracak uzman danışmanlık hizmetlerimizle kurumun eğitim faaliyetlerine devam etmesinin sağlanması.

Sonuçlandırma

Onay sonrası ihtiyacınız olacak dönüşüm, yerleşim ve kontenjan işlemleri, kurucu-kurucu temsilci değişiklik işlemleri, nakil işlemleri, kurum personelin eğitimi, marka danışmalığı ve dijital pazarlama desteği.

Danışmanlık Hizmetleri

Kanun, tüzük, yönetme ve genelgelere uygun olarak yurt yönetim kadrosunun belirlenmesi ve değiştirilmesi işlemlerinde danışmanlık firmamızın uzman kadrosu sizlere destek olmaktadır. Yazılı beyanlar ve kurul kararlarının olduğu dosyalarla ilgili mercilere müracaat edilerek sürecin en kısa şekilde tamamlanması sağlanır. Siz okulunuzun eğitim süreçlerini sürdürürken yapılacak işlemler tarafımızca gerçekleştirilir.

Ek Hizmetler

Bina Sağlamlık Raporunun Alınması

MEB iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak için gerekli olan binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin teknik raporunun yönetmelik ve yönergelere uygun şekilde alınması.

Bina Sağlık Raporunun Alınması

Bina Çevresinin Sağlık Yönünden Uygun Olduğu Raporunun Alınması

MEB iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak için alınması gereken binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin raporun MEB yönetmelik ve yönergelerine uygun şekilde alınması.

Bina Çevresinin Sağlık Yönünden Uygun Olduğu Raporunun Alınması

Yangın Önlemlerinin Alındığında Dair Raporun Temini

MEB iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak için başvuruda gerekli olacak binada yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünden gerekli raporunun alınması.

Yangın Önlemlerinin Alındığında Dair Raporun Temini

Yaygın Merdiveni ve Yangın Kapıların Yaptırılması

MEB iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak için gerekli olan yönetmelik ve prosedürlerde yer alan yangın merdiveninin binaya ekletilmesi ve yangın kapılarının standartlara uygun şekilde yaptırılması.

Yaygın Merdiveni ve Yangın Kapıların Yaptırılması

Engelli Merdiveni veya Engelli Merdiven İnip Çıkma Cihazı Temini

MEB iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak için gereken yönetmelik ve yönergedeki şartlardan engelli merdiveni veya engelli merdiveni inip çıkma cihazının temin edilmesi.

Engelli Merdiveni veya Engelli Merdiven İnip Çıkma Cihazı Temini

Kurumunuz veya sektörünüz için profesyonel tavsiyeler mi arıyorsunuz?

Türkiye Genelinde Danışmanlık Hizmetleri – Her Yerde Eğitim!

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu Yakası’nda Kadıköy, Acıbadem, Koşuyolu, Göztepe, Kozyatağı, Bostancı, Altunizade, Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Batı Ataşehir, Yeni Sahra, İçerenköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Kurtköy, Caddebostan, Erenköy, Şaşkınbakkal, Fenerbahçe semtlerinde; Avrupa Yakası’nda Taksim, Cihangir, Nişantaşı, İstiklal, Galata, Karaköy, Şişli, Mecidiyeköy, Esentepe, Gayrettepe, Etiler, Beşiktaş, Levent, Maslak, Bakırköy, Bahçelievler, Ataköy, Yeşilköy, Zeytinburnu, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Beykent semtlerinde; Türkiye genelinde ise başta Ankara, Bursa, İzmir, İzmit, Antalya şehirleri olmak üzere 81 ilde özel eğitim ve öğretim kurumu danışmanlık hizmetlerimizi vermekteyiz.

Hizmet Bölgelerimiz

 • İstanbul
 • Ankara
 • Bursa
 • İzmir
 • + 81 il

Öğrenci Yurtlarında Görevlendirme

Madde 27 — (Değişik : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Yurt müdürlüğüne görevlendirme; yurt sahibinin veya kurucu temsilcisinin müracaatı, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valiliğin onayı ile gerçekleşir.

(Değişik ikinci fıkra : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Yurt müdür yardımcıları, belleticiler, yönetim memurları ile diğer personelin görevlendirilmeleri; yurt müdürünün müracaatı, il/ilçe milli eğitim müdürlüğündeki ilgili şube müdürünün teklifi ve il/ilçe milli eğitim müdürünün onayı ile gerçekleşir.

Yurt müdürüne ait görevlendirmenin bir örneği Bakanlığa gönderilir.

Yurt müdürünün görevleri

Madde 28 — Yurt müdürünün görevleri şunlardır:

 1. a) Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirlere uygun olarak yurdu yönetmek,
 2. b) Bu yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak yurda öğrenci kabul etmek ve bunlarla ilgili kayıtların tutulmasını ve belgelerin saklanmasını sağlamak,
 3. c) İlgili mercilerce yurt hakkında istenen bilgilerin ve belgelerin doğru bir şekilde ve zamanında gönderilmesini sağlamak,
 4. d) Yurtta kayıtlı olmayan öğrencilerin ve yabancıların barındırılmasını önlemek,
 5. e) Hizmet satın alınması suretiyle sürdürülen görevlerin sözleşmelerine ve amaçlarına uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,
 6. f) Yurt ücretleri ile depozitoların zamanında tahsilini sağlamak,
 7. g)(Değişik : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.)Yurt kitaplığının ve internet odasının amacına uygun hizmet vermesini sağlamak,
 8. h) Yurtta sağlık hizmetlerinin uygun şekilde yürümesini ve bu konuda gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak,

ı) Yurt personeli arasında iş bölümü yapmak ve çalışmalarını denetlemek,

 1. j) Yurt binasının, tesislerinin ve malzemesinin bakım, onarım ve temizliğinin yapılmasını sağlamak,
 2. k) Personelin düzenli olarak hizmet yürütmesini temin etmek,
 3. l) Yurdun, yatakhane, yemekhane ve diğer hizmet yerlerinin açılış ve kapanış saatlerini tespit etmek ve bunların ilgililere duyurulmasını sağlamak,
 4. m) Sivil savunma ve koruyucu güvenlikle ilgili görevler bakımından yurdun yangından korunması için gerekli tedbirleri almak ve bu husustaki talimat ve usulleri uygulamak,
 5. n) Yurtta disiplin işleri ile ilgili görevlerin yürütülmesini sağlamak.

Müdür yardımcılarının görevleri

Madde 29 — Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

 1. a) Yurt hizmetlerinin ve yönetiminin yürütülmesinde müdüre yardım etmek,
 2. b) Öğrencilerin günlük vakit çizelgelerini uygulamak,
 3. c) Yurda gelen ziyaretçilerle ilgilenmek,
 4. d) İlgililerin haberi olmaksızın yurda ait eşyanın yurt dışına çıkarılmasını önlemek,
 5. e) Yurt nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususları yazmak,
 6. f) Günlük yiyeceklerin tartılarak erzak deposundan tabelaya göre çıkarılmasında ve dışardan gelen yiyeceklerin muayenesinde hazır bulunmak,
 7. g) Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekalet etmek,
 8. h) Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

Belleticilerin görevleri

Madde 30 — Belleticilerin görevleri şunlardır:

 1. a) Yurtta kalan öğrencilerin etüt saatlerinde eğitimleri ile ilgilenmek,
 2. b) Yemekhane ve yatakhanelerde öğrencilere rehberlik ederek düzenli bir şekilde yemek yemelerini ve yatıp kalkmalarını sağlamak,
 3. c) Çamaşır ve banyo işlerinin zamanında ve düzenli olarak yerine getirilmesini sağlamak,
 4. d) Etütlerde yoklama yapmak,
 5. e) Hastalanan öğrencilerin durumunu yöneticilere bildirmek,
 6. f) Önemli disiplin olaylarında durumu yurt müdürüne zamanında bildirmek,
 7. g) Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

Yönetim memurunun görevleri

Madde 31 — Yönetim memurunun görevleri şunlardır:

 1. a) Öğrencilerin kayıt işlemlerini yapmak,
 2. b) Boş yatakları tespit ederek yurt müdürüne bildirmek,
 3. c) Yurt ücretlerini ve depozitoları zamanında tahsil etmek ve bu konuda gerekli işlemleri yapmak,
 4. d) Yurda gelen ziyaretçilerle ilgilenmek,
 5. e) İlgililerin haberi olmaksızın yurda ait eşyanın yurt dışına çıkarılmasını önlemek,
 6. f) Yurt nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususları yazmak,
 7. g) Günlük yiyeceklerin tartılarak erzak deposundan tabelaya göre çıkarılmasında ve dışardan gelen yiyeceklerin muayenesinde hazır bulunmak,
 8. h) Yazıları hazırlamak, dosyalamak ve arşiv işlerini yürütmek,

ı) Hizmetli, aşçı, aşçı yardımcısı ve kalorifercinin çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek,

j) Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

Kurucusu Tüzel Kişilik Olan Kurumlarda Kurucu Temsilcisi Değişikliğinde Aranan Belgeler

 • Kurucu temsilcisi değişikliğine ait yönetim kurulu kararı
 • Kurucu veya kurucu temsilcisi ile ilgili açılışta istenen belgeler

Kurucu temsilcisi değişikliği 1 ay içerisinde usulüne uygun bir şekilde belirlenip bildirilmesi gerekmektedir.

Danışmanlık İçin Fiyat Bilgisi ve Teklif Al

Özel kurs ve okul açma danışmanlığı, kurumsal eğitimler ve koçluk hizmetlerimiz hakkında fiyat teklifi almak için bizimle iletişime geçin.